เซ็นทารา เอิร์ธแคร์ ได้รับยกย่อง "มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

13 Sep 2021

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย ได้รับยกย่อง "มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" (GSTC-Recognised Standard) จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council - GSTC) ในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว

เซ็นทารา เอิร์ธแคร์ ได้รับยกย่อง "มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นกลุ่มเครือโรงแรมแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรอง "มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" อันเป็นผลมาจากการผลักดันยุทธศาสตร์และการพัฒนาด้านความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์และการบริการของทุกโรงแรมและรีสอร์ทที่เซ็นทาราดำเนินธุรกิจอยู่ ภายใต้ "เซ็นทารา เอิร์ธแคร์" ที่มุ่งสนับสนุนให้พนักงาน แขกของโรงแรม และนักท่องเที่ยวมีความตระหนักและร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในเครือทุกแห่งภายใต้หลักความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม" นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าว "เราให้ความสำคัญกับการเดินทางและท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ยั่งยืน และดีต่อสังคม เพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานของเราในอนาคต"

เซ็นทารานำระบบจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน กรีนวิลล์ พอร์ทัล (Greenview Portal) มาใช้ในโรงแรม และจะขยายออกไปให้ครบทั้ง 84 แห่งทั่วโลก ให้ครอบคลุมโรงแรมต่างๆ ในเครือที่ตั้งอยู่ในไทย มัลดีฟส์ ศรีลังกา เวียดนาม ลาว เมียนมา จีน ญี่ปุ่น โอมาน กาตาร์ กัมพูชา ตุรกี อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อติดตาม วัดผล และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคมของโรงแรมทุกแห่งอย่างใกล้ชิด

เซ็นทารา เอิร์ธแคร์ ได้รับการประเมินและรับรองจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (GSTC) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และหลักการบริหารจัดการ

เซ็นทารามุ่งผลักดันการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานและน้ำให้ได้ 20% ภายใน 10 ปีข้างหน้า รวมถึงการลดปริมาณขยะไปยังหลุมฝังกลบและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เซ็นทาราริเริ่มและดำเนินโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งระบบมิเตอร์สำหรับการบริหารจัดการน้ำและไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตั้งระบบการวัดค่าพลังงานและความร้อนตามจุดต่างๆ ในโรงแรมอย่างเหมาะสม เพื่อลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าและช่วยประพลังงาน

"เซ็นทารามุ่งดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกการบริการและบริหารจัดการขององค์กร การที่โครงการเซ็นทารา เอิร์ธแคร์ ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (GSTC) จะเป็นต้นแบบมาตรฐานในการพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของเซ็นทาราต่อไปในอนาคต" เดวิด กู๊ด รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าว

ภายในปี 2568 เซ็นทาราตั้งเป้าให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือได้รับการรับรองระกาศนียบัตรด้านความยั่งยืนทุกแห่ง รวมถึงตั้งเป้าการเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งในการให้บริการลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว