อิมแพ็ค ลุยจัดงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week แพลตฟอร์มสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและเรียนรู้

01 Sep 2021

อิมแพ็ค พร้อมพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติ เดินหน้าจัดงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week งานเจรจาธุรกิจและสัมมนาออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรมแสงสว่างและระบบอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้ธีม "เชื่อมต่อนวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน" โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2564 คาดมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานกว่า 2,000 ราย

อิมแพ็ค ลุยจัดงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week แพลตฟอร์มสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและเรียนรู้

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้การเจรจาธุรกิจและการแสดงสินค้าแบบตัวต่อตัวเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เม็กซ์ เอ็กซิบิชั่น (ประเทศอินเดีย) จึงร่วมกันจัดงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week ภายใต้ธีม "เชื่อมต่อนวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน" มุ่งเน้น 4 กลุ่มหลักคือ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ กับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและไอโอที, เทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, และการจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สถาบันอาคารเขียวไทย สมาคมไทยไอโอที และ LRIC เป็นต้น

นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า "ตามนโยบายและแผนขับเคลื่อนอาคารประหยัดพลังงานของภาครัฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง รวมถึงระบบอัจฉริยะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับอาคารอนุรักษ์พลังงานที่กำลังจะขยายการก่อสร้างขึ้นในอนาคต งาน LED Expo Thailand + SMATECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week จะช่วยส่งเสริมและให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน"

งาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge จะจัดในระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2564 เป็นเวลา 4 วัน โดย 2 วันแรกจะเป็นการจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และ 2 วันหลังเป็นการประชุมและสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ 14-15 กันยายน 2564 งาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week จะเปิดเป็นแพลตฟอร์มการประชุมและสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐและสมาคมต่างๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัท เทเลนซ่า จำกัด, บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ เช่น ยุทธศาสตร์การวางแผนเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ และโครงการเมืองอัจฉริยะที่กำลังจะมีขึ้น, 3 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการนำ Smart IOT Solution มาใช้กับไฟถนน, แนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุดและโอกาสทางธุรกิจของแสงสว่างสำหรับตลาดบ้านอัจฉริยะและโครงการโคมไฟกลางแจ้ง, แสงสว่างสำหรับโรงแรมและร้านอาหาร: ออกแบบอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและตัดสินใจเข้าใช้บริการ และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

โดยในวันที่ 16-17 กันยายน 64 จะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเจรจาธุรกิจออนไลน์แบบตัวต่อตัว เปิดโอกาสให้ผู้ขายได้พบปะ สาธิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ แก่ผู้ซื้อคุณภาพที่คัดสรรโดยผู้จัดงาน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ บริษัท เทเลนซ่า จำกัด, บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด, Beamever Inc., Easson Energy (Thailand) Limited, Shenzhen ENM Electronic Technology Co., Ltd., Zhejiang Fonda Technology co., ltd. และ Shenzhen Ishinelux Technology Co., Ltd.

"ไฟฟ้าแสงสว่างมักเป็นปัจจัยแรกที่ต้องนำมาพิจารณาในยุทธศาสตร์การวางแผนเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากไฟส่องสว่างนั้นอยู่ในทุกหนแห่ง นอกจากทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัย ไฟส่องสว่างยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของอัตราการใช้พลังงานของเมือง ดังนั้นเราจึงเริ่มเห็นการติดตั้งและใช้ไฟ LED เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก งาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจถึงโซลูชันไฟถนนอัจฉริยะ ที่สามารถปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของไฟอัจฉริยะผ่านการผนึกกำลังกับสมาร์ท แอปพลิเคชั่น เพื่อให้เกิดเป็นเมืองที่ทันสมัยและมีการเชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง" มิสเตอร์นิโคลัส ริมโบ, ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เทเลนซ่า จำกัด กล่าว

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า "การจัดงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week รูปแบบใหม่นี้ คาดว่าจะมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 2,000 รายจากผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมประชุมจากอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงสว่าง สถาปนิก ผู้ออกแบบระบบ ผู้ผ่านการรับรอง LEED บริษัทผู้บริหารโครงการ ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน MEPและหน่วยงานราชการ ผู้จัดการอาคาร และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN จะกลับมาจัดบนสถานที่จริงอีกครั้งในปี 2565"

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN เพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ledexpothailand.com/knowledgeweek หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook/ LinkedIn/ Twitter: @ledexpothailand

อิมแพ็ค ลุยจัดงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week แพลตฟอร์มสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและเรียนรู้