พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

02 Sep 2021

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม "บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค - 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร" จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค - 19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตัวแทนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา องค์กรสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ สวนสมุนไพรข้างที่ว่าการอำเภอบางสะพาน

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนำร่องที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่บางสะพานปลูกพืชผักกินได้ตามวิถีพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน รวมทั้งสมุนไพรไทยต้านภัยโควิด-19 ประกอบด้วย กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว มะรุม กะเพรา โหระพา แมงลัก เตยหอม ว่านหางจระเข้ และกล้าไม้อื่นๆ