ก.ล.ต. เชิญชวนรับชม "การสัมมนาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย" 28 ต.ค. นี้

26 Oct 2021

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) เชิญชวนผู้ที่สนใจรับชม "การสัมมนาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)" ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live บนเพจ "สำนักงาน กลต." ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ก.ล.ต. เชิญชวนรับชม "การสัมมนาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย" 28 ต.ค. นี้

พบกับการบรรยายและปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งเวทีแบ่งปันมุมมอง (CEO Panel Discussion) จากผู้บริหารระดับสูง ที่จะมาร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์การบริหารธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างใกล้ชิด ผ่านการสัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ ภายในงานนี้เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถชมกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/3BaRpjx