สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

29 Oct 2021

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564" ณ พื้นที่บริเวณที่ทำการสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564