พาณิชย์ปลื้ม ผลตอบรับโครงการ From Gen Z to be CEO เกินคาด พร้อมเผยโฉมหน้า Gen Z Ambassadors รุ่นที่ 1

28 Oct 2021

ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่มุ่งมั่นสร้างนักรบการค้ารุ่นใหม่ ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA จึงได้จัด "โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO" ที่เน้นบ่มเพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี ให้ก้าวสู่การเป็น CEO ตัวจริงในอนาคต โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา กว่า 94 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมียอดผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทะลุเป้าแล้วกว่า 20,000 ราย

พาณิชย์ปลื้ม ผลตอบรับโครงการ From Gen Z to be CEO เกินคาด พร้อมเผยโฉมหน้า Gen Z Ambassadors รุ่นที่ 1

สำหรับพิธีสรุปผลโครงการที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ทำแบบทดสอบของโครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ True Corporation, Huawei, EXIM Bank, TikTok และ Bitkub ที่เตรียมมอบของรางวัลสุดพิเศษ รวมถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายภายในคูหากิจกรรม อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของพิธีสรุปผลโครงการ ได้แก่ การประกาศรางวัล พร้อมเผยโฉมหน้า Gen Z Ambassadors รุ่นที่ 1 ที่จะทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในปีต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

"รางวัล TOP 100 Students" รางวัลสำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุดอยู่ใน 100 อันดับแรกของผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 20,000 คน

"รางวัล Outstanding Institute for Young Entrepreneur Promotion Awards" รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น โดยในปีนี้มีทั้งหมด 7 สถาบันชั้นนำ จาก 94 สถาบันทั่วประเทศ ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์)
5) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

"รางวัล Outstanding Scores" รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ทำแบบทดสอบได้สูงสุด 2 ลำดับแรกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น

และรางวัลสุดท้ายที่ทุกคนตั้งตารอคอย "รางวัล Gen Z Ambassadors" รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะดำรงตำแหน่ง Gen Z Ambassadors รุ่นที่ 1 เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ CEO Gen Z ในรุ่นต่อไป

โดยเส้นทางที่เหล่า CEO Gen Z จะฝ่าฟันมานั้นไม่ง่ายเลย ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการอบรมให้ครบตามหลักสูตร ผ่านการสอบประเมินผล ซึ่งจะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ เพื่อได้ให้เข้าไปในกลุ่ม Top 100 โดยเหล่า CEO Gen Z  ทุกคนจะเต็มอิ่มไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่อยอด  ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกงานกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรชั้นนำของประเทศ เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็น พร้อมก้าวสู่การเป็นแม่ทัพทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่ของประเทศต่อไป

Gen Z Ambassadors รุ่นที่ 1 จะเป็นใคร? สามารถร่วมลุ้นการประกาศผลรางวัลพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถ่ายทอดสดจาก True Digital Park สุขุมวิท 101 ผ่านช่องทาง FB : Thairat - ไทยรัฐออนไลน์ และ FB : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป