โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย ให้การต้อนรับ อะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา และคณะ

27 Oct 2021
ธีรชัย แขมคำ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ให้การต้อนรับ อะหมาน หมัดอะดัม (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา, จุฑารัตน์ นิลหัสถ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา พร้อมคณะ ในโอกาสให้เกียรติเยี่ยมชมและเข้าพัก ณ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย หนึ่งในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA Plus+) ภายใต้การควบคุมดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรอง "Safe Travels" จากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวาจิราภรณ์
โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย ให้การต้อนรับ อะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา และคณะ

บรรเทือง

พนักงานฝ่ายการตลาด ททท.สำนักงานพังงาธีรชัย

แขมคำ

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อยอะหมาน

หมัดอะดัม

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงาจุฑารัตน์

นิลหัสถ์

รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงาจุรีย์พร

จิตรโสภา

พนักงานฝ่ายการตลาด ททท.สำนักงานพังงา