ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ ย้ำความแข็งแกร่งทีมแพทย์ พร้อมทางเลือกการรักษาจาก 'สารสกัดกัญชา' พ่วงบริการดูแลญาติผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

21 Oct 2021

"โรคมะเร็ง" อีกหนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยในปัจจุบัน โดยสถิติการพบผู้ป่วยมะเร็งในเพศชาย 3 อันดับแรก คือ มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ และมะเร็งปอด ส่วนโรคมะเร็งในเพศหญิง ที่พบได้บ่อย คือ มะเร็งเต้านม และ มะเร็งลำไส้ ซึ่งโรคมะเร็งทั้งสองประเภทคิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มผู้หญิง และจากแนวโน้มการขยายตัวของผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ 'ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์' โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการดูแลรักษาตลอดจนติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ไปพร้อมกับการดูแลใส่ใจ ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยทั้งร่างกาย และ จิตใจไปพร้อมกัน ภายใต้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อม เพี่อตอกย้ำความแข็งแกร่งของการบริบาลทางการแพทย์โรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์  ย้ำความแข็งแกร่งทีมแพทย์ พร้อมทางเลือกการรักษาจาก 'สารสกัดกัญชา' พ่วงบริการดูแลญาติผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

นพ. ศุภชาติ ชมภูนุช อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ กล่าวว่า จุดเด่นศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ฯ คือ การผสมผสานในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในแต่ละด้าน อย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ รองรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับบริการรักษาดูแลรักษาโรคมะเร็ง และ ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล พร้อมผสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลพญาไท เปาโล ทั้ง 11 แห่ง และโรงพยาบาลกรุงเทพ ในเครือ BDMS

นอกจากนี้ 'ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์' ยังได้นำเทคโนโลยีและเทคนิคการรักษาอันทันสมัยเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นทางเลือกในการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งการรักษามะเร็งด้วยยารักษาแบบพุ่งเป้า (Targeted Therapy) ซึ่งเป็นการรักษามะเร็งที่กำหนดเป้าหมายการรักษาให้ตรงไปที่เซลล์มะเร็งโดยตรง ซึ่งจะทำลายแต่เพียงเซลล์มะเร็งเท่านั้น แต่จะไม่ทำอันตรายเซลล์ปกติ โดยการให้การรักษาลักษณะนี้สามารถทำงานด้วยตัวเอง หรือทำการรักษาควบคู่ไปกับการรักษาชนิดอื่นๆ เช่น เคมีบำบัด การผ่าตัดหรือการฉายรังสี เป็นต้น

รวมไปถึงการใช้'สารสกัดจากกัญชา'เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการในด้านการรักษานี้ ที่จะเป็นผู้วินิจฉัยเพื่อให้บริการในผู้ป่วย 3 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มที่มีข้อมูลทางการศึกษาวิจัย เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากการรักษาจากสารเคมีบำบัด ผู้ป่วยระยะท้ายที่ต้องการคุณภาพชีวิต และ ผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งไม่สามารถควบคุมด้วยยามาตรฐานปัจจุบันได้ 2.กลุ่มที่มีข้อมูลการศึกษาอยู่บ้าง แต่ยังไม่ชัดเจน อาทิ ผู้ป่วยโรคระบบประสาท ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กลุ่มพาร์กินสันและสุดท้าย 3. กลุ่มที่มีข้อมูลพื้นฐานทางด้านการวิจัยทดลอง แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการศึกษาวิจัยในคน เช่น การใช้กัญชาทางการแพทย์มารักษาโรคมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัด หรือ ข้อห้ามสำคัญในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคตับ และในสตรีมีครรภ์ รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตเวช เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มนี้จะต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ

ด้าน พยาบาลวิชาชีพ ขนิญร์นัสท์ อินทุลักษณ์ ผู้จัดการศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ กล่าวว่า หัวใจของการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง นั้นจะแตกต่างและมีความสำคัญในเชิงลึกมากกว่าผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่นอกจากการดูแลใส่ใจให้ผู้ป่วยปลอดภัย ประทับใจในบริการแล้ว อีกหนึ่งประการสำคัญในการให้บริการของศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ฯ คือ ความปรารถนาให้ผู้ดูแลผู้ป่วย หรือ ญาติ ซึ่งจัดว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญใกล้ชิดกับตัวผู้ป่วยที่สุด และต้องเผชิญกับความกดดันต่างๆรอบด้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ามารับการดูแลรักษา โดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญการ รวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ เจ้าหน้าที่พยาบาล นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด ด้วยกระบวนการทำงานในรูปแบบองค์รวม ของ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

นอกจากนี้ ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ฯ ยังมุ่งให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยและญาติภายหลังเข้ารับการรักษาด้วยบริการ Home Visit บริการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน เพื่อติดตามอาการภายหลังการรักษาตามการนัดหมายของแพทย์ ใน กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมายังโรงพยาบาลได้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งบริการที่มีชื่อเสียงของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยมีจุดเด่น คือ การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้บริการทั้งเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและเสริมสร้างพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติไปพร้อมกัน

รวมถึงการให้บริการ Palliative Care กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรัง ที่มีความถี่เข้ามารับการรักษาต่อเนื่องและในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โดยในอนาคตยังเตรียมขยายการให้บริการดังกล่าว ไปยังการรักษาในกลุ่มโรคอื่นๆด้วย ซึ่งการให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมดังกล่าวจะเป็นไปตามประสงค์ของคนไข้และญาติคนไข้ที่เลือกการดูแลรักษาแบบประคับประคอง เพื่อตอบโจทย์และเป็นทางเลือกในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่ปฏิเสธการรักษาด้วยกระบวนการเทคนิคทางการแพทย์ เช่น การใส่ท่อเพื่อช่วยการหายใจ เป็นต้น

โดยผู้ป่วย หรือ ญาติผู้ป่วย สามารถติดต่อเข้ารับบริการดูแลรักษา ณ ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เลขหมายโทรศัพท์ 02 944 7111 ต่อ 1228 และยังพร้อมให้บริการปรึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ สำหรับ ผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ Line Official @ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ ที่สามารถติดต่อได้ถึง 22.00 น. (ID:091nrtyt)