มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท ไทยวา ฯ จัดอบรม "นวัตกรรมการประยุกต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ Farm Management Robot Drone

21 Oct 2021

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม GIS มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง "Farm Management Robot, Drone and Mechanize" ตามโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) แผนงานสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน (T1 Class to work Platform) หลักสูตรการรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟ (Microwave remote sensing) ครั้งที่ 3 โดยมีคุณภาณุ ประภาคมมณเทียน ผู้จัดการแผนกบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมฟาร์ม คุณพรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาฟาร์มและนวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วย คุณวุฒิชัย แก้วแหวน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และดร.ปัทมา พอดี รองคณบดีวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการบรรยายครั้งนี้ ไทยวาฯ ได้นำเสนอองค์ความรู้ด้าน นวัตกรรมการประยุกต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ Farm Management Robot Drone และ การปลูกมันสำปะหลัง เทคนิคและวิธีการปลูก มาถ่ายทอดให้แก่นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่สนใจร่วมฟังบรรยาย จำนวนกว่า 50 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท ไทยวา ฯ จัดอบรม "นวัตกรรมการประยุกต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ Farm Management Robot Drone

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท ไทยวา ฯ จัดอบรม "นวัตกรรมการประยุกต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ Farm Management Robot Drone
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit