สยามเวลเนสกรุ๊ป คว้า 6 รางวัลในงาน Thailand Tourism Awards 2021

12 Oct 2021

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลแก่ นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจสปาและเวลเนสของไทย ผู้บริหาร RarinJinda Wellness Spa และ Let's Relax Spa ในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือ Thailand Tourism Awards จำนวน 6 รางวัล ในหมวดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ได้แก่

สยามเวลเนสกรุ๊ป คว้า 6 รางวัลในงาน Thailand Tourism Awards 2021
  1. รางวัล Hall of Fame ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
  2. รางวัล Thailand Tourism Gold Awards ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
  3. รางวัล Thailand Tourism Gold Awards เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา แอนด์ ออนเซน ทองหล่อ จ. กรุงเทพฯ
  4. รางวัล Thailand Tourism Awards เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา วัน นิมมาน จ. เชียงใหม่
  5. รางวัล Thailand Tourism Awards เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา เทอร์มินอล 21 พัทยา จ. ชลบุรี
  6. รางวัล Thailand Tourism Awards เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา โบ้ท ลากูน จ. ภูเก็ต

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการประกวด และรับสมัครผลงานตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 มุ่งผลักดันการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ และประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ณ PM Studio กรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ ThailandTourismAwards และ Amazing Thailand

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ 346 ราย มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชนะรางวัล รวมทั้งสิ้น 185 รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัลหลัก ได้แก่ 1.แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 83 รางวัล 2.ที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) 69 รางวัล 3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) 33 รางวัล โดยแต่ละประเภทได้รับคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัลย่อย ได้แก่ รางวัล Thailand Tourism Gold Award (ยอดเยี่ยม) Thailand Tourism Award (ดีเด่น) และ รางวัล Hall of Fame โดย ททท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย : Thailand Tourism Awards จะเป็นเครื่องมือสำคัญ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระจายสู่ระบบเศรษฐกิจทุกระดับอย่างกว้างขวางและทั่วถึง นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย : Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ได้ที่ www.tourismthailand.org/tourismawards หรือ www.facebook.com/thailandtourismawards