เยาวชนไทยหัวกะทิด้านดิจิทัล คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ICDL Digital Challenge 2021

14 Oct 2021

ICDL Asia วุฒิบัตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความรู้ดิจิทัล จับมือ Alibaba Cloud, Enterprise Ireland, Siemens และ Skillsbox จัดงาน ICDL Digital Challenge 2021 ในรูปแบบ Online เฟ้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวกะทิด้านดิจิทัล ในการแข่งขันระหว่างตัวแทนที่คัดสรรมาจาก 9 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม โดย จัดให้มีการแข่งขัน 3 สาย ได้แก่ 1.) สายธุรกิจ ทดสอบแข่งขันในชุดข้อสอบ Data Analytics 2.) สายออกแบบ ทดสอบแข่งขันโดยการทำ Project ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ 3 มิติ และ  3.) สายเทคโนโลยีเกิดใหม่ ทดสอบแข่งขันในชุดข้อสอบ Internet of Thing และ Cloud Computing

เยาวชนไทยหัวกะทิด้านดิจิทัล คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ICDL Digital Challenge 2021

สำหรับประเทศไทยได้มีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษากว่า 2.000 คนจากทั่วประเทศไทยในช่วง  6 เดือนที่ผ่านมา คัดเลือกสู่รอบ Final ระดับประเทศไทย ได้สุดยอดนักศึกษาหัวกะทิดิจิทัลของประเทศไทยจำนวน 28 คน จาก 12 สถาบันการศึกษา เข้าโดยทำการคัดเลือกจากนักศึกษาผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดและใช้เวลาที่น้อยที่สุด 2 อันดับแรกจากแต่ละสายแข่งขันจำนวน 3 สาย รวมจำนวนตัวแทนของประเทศไทย 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป นับเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญของเส้นทางการพัฒนา Digital Literacy ด้วยมาตรฐานสากล ICDL ในประเทศไทย

เป็นที่น่ายินดียิ่งๆ ที่เด็กไทยสามารถคว้ารางวัลระดับนานาชาติ  ICDL Digital Challenge Thailand 2021 ได้ถึง 6 รางวัล 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ได้แก่

3 เหรียญเงิน

  1. สายธุรกิจ (Business)นายพิทักษ์พงศ์ ฉัตรเฉลิมชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  2. สายธุรกิจ (Business)นายรัชพล ชาลี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  3. สายออกแบบ (3D Design) นาย จิรายุ นิ่มนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • เหรียญทองแดง
  1. สายออกแบบ (3D Design) นนอ. ณัฐกฤษฎิ์ สราทธพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  2. สายเทคโนโลยีเกิดใหม่ (New Emerging Technology) นนอ.ณัฏฐชัย นรสารคณิศภาควิชาคอมพิวเตอร์ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  3. สายเทคโนโลยีเกิดใหม่ (New Emerging Technology) นพอ.พัทน์ธนกฤต ภูติภิณโยวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

งาน ICDL Asia Digital Challenge 2021 เป็นการแข่งขันวัดระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประจำปี ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยการแข่งขันจะเป็นเปิดโอกาศให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนแสดงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประมวลผมข้อมูลโดยวิธีการที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำนักงานต่างๆ โดยในรอบการแข่งขันรอบที่ 4 (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีนี้ ได้มีการคัดเลือกตัวแทนผู้แข่งขันรอบชิงชนะเลิศอย่างเข้มข้น จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดกว่า 500 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน no boundaries อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม ซึ่งได้มีการแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 3 รูปแบบ คือ สายธุรกิจ, สายการออกแบบ และสายเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกระดับประเทศมาก่อนถึงสองรอบเพื่อที่จะเป็นตัวแทนระดับประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกในแต่ละสายเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การแข่งขัน ICDL Digital Challenge ได้มีการจัดมาเป็นปีที่ 4 โดยมีนักเรียนกว่า 3,500 คนจาก 106 โรงเรียนใน 7 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทั่วทวีปเอเชีย ปีนี้ ICDL Asia จึงจะจัดการแข่งขัน "ICDL Digital Challenge 2021" ด้วยรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้นักเรียนทุกคนในเอเชียสามารถเข้าถึงได้ โดยการแข่งขัน ICDL Digital Challenge ปี 2021 นี้ มุ่งเน้นไปที่ทักษะดิจิทัลเชิงปฏิบัติที่จำเป็น สำหรับการทำงานที่หลากหลายในระดับมืออาชีพที่เป็นที่ต้องการทั้งสำหรับตลาดปัจจุบันและอนาคต โดยในปีนี้การแข่งขันเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (Ai), อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) การออกแบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (3D CAD) และการใช้เครื่องมือแอปพลิเคชันสำนักงานชั้นสูง (Management Spreadsheet & Data Analytics)

ดร.ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand เปิดเผยว่า "'ICDL  Digital Challenge 2021' เป็นการจัดแข่งขันเพื่อวัตถุประสงค์หลักที่จะกระตุ้นให้กำลังคนรุ่นใหม่ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและมีการพัฒนาเตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตมุ่งสู่ Thailand4.0 ได้อย่างมีคุณภาพ จากที่ผ่านมาเราได้จัดสอบในประเทศไทยมาแล้วกว่า 50,000 คน สร้างเด็กที่มีคุณภาพด้านดิจิทัลมากมาย ขอขอบคุณพันธมิตร ของ ICDL ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนนับสนุน ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  เราขอขอบคุณกรรมการในสายการแข่งขันการออกแบบ 3D ได้แก่ Mr. Sean Seneviratne จาก Siemens Digital Industries Software, Mr. Eric Hsu จาก Dell Technologies และ Mr. Haidong Gu จาก Alibaba Cloud สุดท้ายนี้ เราขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน สถาบันการศึกษา และพันธมิตรทุกท่านที่เข้าร่วม ICDL Asia Digital Challenge 2021 ครั้งนี้ เครือข่ายศูนย์สอบ ICDL ทุกศูนย์สอบมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ และศูนย์สอบ One Community ผู้ประสานงานในส่วนกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน และขอขอบคุณเยาวชนไทยที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน หวังว่าการแข่งขันที่ทาง ICDL Thailand ได้จัดขึ้นตลอดมานี้ จะเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลด้วยมาตรฐานโลก ทัดเทียมสากล เพื่อทำให้สังคมไทยได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในเวลาอันใกล้   สามารถเติบโตในยุคแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน"

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The ICDL Digital Competition สามารถเข้าชมได้ที่ www.icdlasia.org