SVT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

05 Oct 2021

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เวทิต โชควัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหาร และ อาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี ผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,778 ล้านบาท ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SVT"

SVT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก