APM และ LDC เยี่ยมชมโครงการ DHOUSE

05 Oct 2021

ดร.สมภพ ศักดิ์พันพนม ประธานกรรมการและนายสุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (LDC) ร่วมประชุมและเยี่ยมชมโครงการบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (DHOUSE) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย ร่วมให้การต้อนรับ

APM และ LDC เยี่ยมชมโครงการ DHOUSE