กรุงไทยพานิชประกันภัย เอาใจช่วย SMEs ออกแผนประกันภัย "กรุงไทยเอสเอ็มอีพลัส"

05 Oct 2021

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกแผนประกันภัยใหม่อย่าง "กรุงไทยเอสเอ็มอีพลัส" ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีความมั่นใจในการทำธุรกิจยิ่งขึ้น โดยแผนประกันนี้เริ่มวางจำหน่ายแล้วผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรุงไทยพานิชประกันภัย เอาใจช่วย SMEs ออกแผนประกันภัย "กรุงไทยเอสเอ็มอีพลัส"

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วน แต่ยังมีเจ้าของกิจการอีกไม่น้อยที่สามารถสร้างหรือปรับตัว เพื่อนำพาให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าฝ่าวิกฤติไปได้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ที่มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าของธุรกิจ SMEs ยังมีข้อจำกัดในด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงกับการบริหารจัดการด้านการเงินค่อนข้างสูง ดังนั้นแผนประกันภัย "กรุงไทยเอสเอ็มอีพลัส" จะเข้ามาช่วยดูแลให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางรับมือและมั่นใจในการบริหารธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพได้"

ทั้งนี้แผนประกันภัย "กรุงไทยเอสเอ็มอีพลัส" ของ เคพีไอ จึงให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ประกอบกิจการ คุ้มครองทั้งความสูญเสียและเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน อาทิ ความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ ระเบิด น้ำท่วม และภัยธรรมชาติอื่นๆ การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน การสูญหายของเงินจากการถูกปล้น ชิงทรัพย์ การโจรกรรมเงินในตู้นิรภัยหรือในระหว่างขนส่ง รวมถึงการมอบเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ต่อวันสูงถึง 30 วัน

ผู้ประกอบการที่สนใจเสริมความมั่นใจให้กับธุรกิจ SMEs ของตนเอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์ https://krungthai.com/th/personal/insurance/non-life-insurance/485 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย