แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจคัดกรองจะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักฟรีจาก NCCN มีการแปลไปแล้วกว่าสิบภาษา

28 Mar 2022

แนวปฏิบัติของ NCCN สำหรับผู้ป่วย: การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้รับการแปลเป็นหลายภาษาเพื่อช่วยให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสำคัญอย่างไร ควรทำเมื่อใด และมีวิธีการอย่างไร

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ(R) (National Comprehensive Cancer Network(R) - NCCN(R)) ประกาศในวันนี้ว่าได้มีการแปลแนวปฏิบัติของ NCCN สำหรับผู้ป่วย(R) (NCCN Guidelines for Patients(R)): การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักฉบับใหม่ล่าสุด แหล่งข้อมูลฟรีนี้เกิดขึ้นได้ผ่านการระดมทุนจากมูลนิธิ NCCN(R) (NCCN Foundation(R)) สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยในภาษาอาหรับ, จีน, ฝรั่งเศส, ครีโอลเฮติ, ฮินดี, ม้ง, อิตาลื, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, โซมาลี, ตากาล็อก และเวียดนาม

แพทริก เดลานีย์ (Patrick Delaney) กรรมการบริหารมูลนิธิ NCCN กล่าวว่า "มูลนิธิ NCCN มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้า เพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายมีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการระดมทุนสำหรับแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือและมีหลักฐานอ้างอิง ด้วยการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นหลายภาษา เรากำลังทำให้แน่ใจว่าผู้ป่วยและผู้ดูแลจากทุกแห่งสามารถตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา"

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักควรเริ่มที่อายุ 45 ปีสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลาง และเร็วกว่านั้นสำหรับบางคนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ทำให้การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งตามกำหนดเวลาลดลง และคาดว่าจะส่งผลให้มีผู้ป่วยระยะท้าย ๆ มากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "มะเร็งไม่เคยรอใคร คุณก็ไม่ควรรอเช่นกัน" ได้ที่ NCCN.org/resume-screening

แอนจี เดวิส (Anjee Davis) MPPA ประธานของกลุ่มต่อสู้มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Fight Colorectal Cancer - Fight CRC) กล่าวว่า "การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการปรับปรุงผลลัพธ์และแม้กระทั่งการป้องกันมะเร็งที่มักเกิดขึ้นนี้ การตรวจคัดกรองสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้โดยการตรวจพบ CRC ในระยะเริ่มต้น ที่สามารถรักษาได้ง่ายขึ้น และสามารถลดการเกิดมะเร็งโดยรวมได้ด้วยการค้นหาและกำจัดติ่งเนื้อก่อนเป็นมะเร็ง เรายินดีที่ข้อมูลสำคัญนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้คนมากขึ้นทั่วโลก"

สามารถดูแนวปฏิบัติของ NCCN สำหรับผู้ป่วย: การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เวอร์ชันดิจิทัลฟรีได้ที่ NCCN.org/patientguidelines และผ่านทางแอปคู่มือผู้ป่วย NCCN สำหรับมะเร็ง (NCCN Patient Guides for Cancer App) ห้องสมุดแนวปฏิบัติ NCCN สำหรับผู้ป่วยที่กำลังเติบโตขึ้นนี้มีหนังสือที่อัปเดตบ่อยกว่า 60 เล่มสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลซึ่งครอบคลุมโรคมะเร็งประเภทหลัก ๆ ส่วนใหญ่ รวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง ตลอดจนคำแนะนำด้านการดูแลรักษาตามอาการและการเอาตัวรอด

แนวปฏิบัติของ NCCN สำหรับผู้ป่วยที่มีหลักฐานอ้างอิงที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลเดียวกันกับแนวปฏิบัติทางคลินิกของ NCCN ในด้านเนื้องอกวิทยา (NCCN Guidelines(R)) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่เป็นที่ยอมรับสำหรับทิศทางและนโยบายทางคลินิกในการดูแลโรคมะเร็งและการปฏิบัติทางคลินิกที่ละเอียดถี่ถ้วนและมีการปรับปรุงบ่อยที่สุดในแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในด้านการแพทย์ใด ๆ เวอร์ชันของผู้ป่วยนำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย พร้อมแผนภูมิ รูปภาพ และอภิธานศัพท์ทางการแพทย์ ขณะนี้มีแนวปฏิบัติ NCCN สำหรับผู้ป่วยในกว่า 50 ภาษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและช่วยสนับสนุนแหล่งข้อมูลเหล่านี้และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็งและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ที่ NCCN.org/patients.

เกี่ยวกับเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) - NCCN(R)) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการดูแลผู้ป่วย การวิจัย และการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเข้าถึงการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางคลินิกของ NCCN ในด้านเนื้องอกวิทยา (NCCN Guidelines(R)) และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ได้ที่ NCCN.org ติดตามเฟซบุ๊ก @NCCNorg อินสตาแกรม @NCCNorg และทวิตเตอร์ @NCCN

เกี่ยวกับมูลนิธิ NCCN

มูลนิธิ NCCN (NCCN Foundation(R)) ก่อตั้งโดยเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) - NCCN(R)) เพื่อส่งเสริมผู้ที่เป็นมะเร็งและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเนื้องอกวิทยา มูลนิธิ NCCN ส่งเสริมผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยการนำเสนอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางจากผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งชั้นนำของโลกผ่านห้องสมุดแนวปฏิบัติของ NCCN สำหรับผู้ป่วย (NCCN Guidelines for Patients(R)) และแหล่งข้อมูลการศึกษาผู้ป่วยอื่น ๆ มูลนิธิ NCCN มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยการให้ทุนแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีอนาคตไกลในระดับแนวหน้าของการวิจัยโรคมะเร็ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ NCCN ได้ที่ NCCN.org/foundation

สื่อมวลชนติดต่อ:
เรเชล ดาร์วิน (Rachel Darwin)
โทร. 267-622-6624
[email protected]

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg