บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศครองแชมป์ 5 ปีซ้อน

31 Mar 2022

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการคว้ารางวัลชนะเลิศ Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021 ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมีเกณฑ์การพิจารณาจากความเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม โดยเฉพาะกองทุนตราสารหนี้ และมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้ภายใต้การบริหารสูงสุดในปีที่ผ่านมา โดยมีนายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย เป็นตัวแทนยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้

บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศครองแชมป์ 5 ปีซ้อน