TOA ร่วมกับ ICONSIAM จัดกิจกรรม "อาสาช่วยทาสี" ปรับภูมิทัศน์ชุมชนคลองพระยาเกษม

29 Mar 2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ร่วมกับ ไอคอนสยาม (ICONSIAM) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "อาสาช่วยทาสี" เพื่อการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนคลองพระยาเกษม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ และเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ พื้นที่ออกกำลังกาย และพื้นที่เพื่อการจัดประชุมของชุมชน เป็นต้น กิจกรรมครั้งนี้นำทีมจิตอาสาโดย พนักงานของ TOA และ ICONSIAM ร่วมกับชาวชุมชนคลองพระยาเกษม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงพื้นที่ที่ทรุดโทรมภายในชุมชน ทาสีกำแพงชุมชน ทั้งบริเวณโดยรอบลานเอนกประสงค์ และศาลาที่ทำการชุมชน

TOA ร่วมกับ ICONSIAM จัดกิจกรรม "อาสาช่วยทาสี" ปรับภูมิทัศน์ชุมชนคลองพระยาเกษม

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม ที่ตอกย้ำความมีจิตอาสาและความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  ตามปณิธานของ TOA ในด้าน "การดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลชุมชนและสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน"

TOA ร่วมกับ ICONSIAM จัดกิจกรรม "อาสาช่วยทาสี" ปรับภูมิทัศน์ชุมชนคลองพระยาเกษม