เทเวศประกันภัย ปลูกรักปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย

15 Mar 2022

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา มอบชุดเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้แทนชุมชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนเขตพระนคร จำนวน? 130 ชุด เพื่อส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบบริษัทฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1

เทเวศประกันภัย ปลูกรักปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย

เทเวศประกันภัย ปลูกรักปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย