EXIM BANK จับมือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ 4 สถาบันการเงิน สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

23 Mar 2022

นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวีริศ อัมระปาล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน การดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนสินเชื่อ Solar Orchestra ให้แก่ธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าโครงการลงทุน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.75% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี ผู้กู้จะได้รับสิทธิการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจรและสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 50% ของเงินลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ช่วยภาคธุรกิจลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถปรับตัวรับมือกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ก้าวทันกระแสเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

EXIM BANK จับมือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ 4 สถาบันการเงิน สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม