ทำความรู้จัก "แพร็กมา แอนด์ วิลล์ " ที่ปรึกษาองค์กรยุคใหม่ กับการผนึกกำลังกับ ฮิวแมนิก้า สร้างปรากฎการณ์วงการ HR

23 Mar 2022

"แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป" (Pragma and Will Group) ประกาศเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยนองค์กรและทรัพยากรบุคคล (Transformation Consulting Firm) พร้อมผนึกกำลัง "ฮิวแมนิก้า" (Humanica) ผู้ให้บริการด้าน HR โซลูชันอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ HR เต็มสูบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล

คุณภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยเกี่ยวกับบริษัทฯ ว่า "แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีสู่ Digital Transformation เพื่อยกระดับองค์กรให้เติบโต โดยมีทีมงานมากประสบการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกมายาวนานกว่า 15 ปี ช่วยให้องค์กรใหญ่ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมถึง SMEs หรือแม้แต่ธุรกิจครอบครัวในหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนผ่านสู่n ความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

"เรามีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ และโดดเด่นในเรื่องการทำ execution ที่เน้นแผนการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเพื่อบรรลุสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งการเป็นบริษัทสัญชาติไทยของแพร็กมาฯ ทำให้สามารถ localization หรือนำเสนอโซลูชัน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรได้ตรงจุด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับธุรกิจในรูปแบบเก่าๆ ให้ทันกับดิจิทัล ทรานสฟอร์มเมชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด"

สำหรับ Pragma and Will Group นั้น เน้น 4 ธุรกิจหลักด้วยกัน คือ

  1. Business Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน และการนำพาธุรกิจครอบครัวสู่การยกระดับการบริหารจัดการ
  2. Strategy Execution and PMO การวางกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
  3. Business Optimization & Expansion การขยายธุรกิจผ่านการควบรวม/ ซื้อกิจการ (Merger and Acquisition (M&A)) เพื่อหารายได้ใหม่ๆ รวมถึงการตั้งธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจเดิม รวมทั้งการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  4. HR Technology and Transformation การใช้เทคโนโลยีบริหารทรัพยการบุคคล โดยใช้ Data Driven เพื่อกำหนดกลยุทธ์ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน

แพร็กมาฯ - ฮิวแมนิก้า ปรากฏการณ์ใหม่ในวงการ HR

คุณวันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะที่แพร็กมาฯ เป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านทรัพยากรบุคคลที่วางกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการให้ลูกค้า การมี Strategic Partner จะช่วยสร้างมูลค่าของทั้งสองบริษัท เราจึงร่วมมือกับฮิวแมนิก้า เพื่อนำ Technology Platform มาช่วยสร้างความสำเร็จสำหรับลูกค้าของทั้งสองบริษัท โดยในระยะแรก จะเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญของเราเพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าของแพร็กมาฯ ก็สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของฮิวแมนิก้า เพื่อบริหารองค์กรตามแผนการที่วางไว้ ในขณะที่ลูกค้าฮิวแมนิก้าก็สามารถให้แพร็กมาฯ ช่วยออกแบบระบบการบริหารองค์กรและบุคลากรได้เช่นกัน"

คุณสุนทร เด่นธรรม ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า "การพัฒนาทักษะของบุคลากรภายในองค์กร หากองค์กรใดที่มีคู่คิดในด้านกลยุทธ์ก็จะได้เปรียบ โดยฮิวแมนิก้าเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์ด้านการจัดการบุคลากร ในส่วนของแพร็กมาฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา วางแผน และระบบปฏิบัติการด้าน การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการเติมเต็มเรื่อง HR Management ในการปรับเปลี่ยนองค์กร เพราะหัวใจสำคัญของการทรานสฟอร์ม HR มี 3 ส่วนที่สำคัญ คือ หนึ่ง ต้องปรับลดขั้นตอนการทำงานในแบบแมนนวล สอง ต้องมีแพลตฟอร์มหรือระบบที่สามารถนำกระบวนการใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ สามคือ การจัดลำดับหน้าที่ของ HR เพื่อให้ HR สามารถโฟกัสบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น ดังนั้นทั้ง แพร็กมาและฮิวแมนิก้าจึงเป็นการช่วยให้องค์กรมีทั้งกลยุทธ์และแพลตฟอร์มในการปรับโครงสร้างองค์กรด้านคนได้ชัดเจนมากขึ้น"

"ผมเชื่อว่าการร่วมมือกันของทั้งสององค์กร จะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ HR ในอนาคต โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่มีมายาวนานของทั้ง 2 บริษัท โดยแผนในอนาคต เรายังมองว่าจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในเชิงเทคโนโลยีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น HR Tech หรือเครื่องมือ HR Analytic โดยจะมีการร่วมกันออกแบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ครบถ้วน" คุณวันเฉลิม กล่าวสรุป

เกี่ยวกับ บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด (Pragma and Will Group Co., Ltd) บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่พร้อมให้คำปรึกษาโซลูชั่น และร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับลูกค้า ในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน ผ่านการออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำ Digital transformation พร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

เกี่ยวกับ ฮิวแมนิก้า

ฮิวแมนิก้า (Humanica) บริษัทให้บริการโซลูชั่นธุรกิจ ผู้นำการให้ บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ของประเทศไทย เป็นผู้บุกเบิก ธุรกิจการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงเป็นผู้นำด้านระบบ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) ด้วยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์นานหลายสิบปี  โดยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ HRIS ระดับโลก ซึ่งนำมาใช้ควบคู่กับบริการรับจัดทำเงินเดือนบริษัทครบวงจร (Payroll Outsourcing) เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นอกจากนี้ ฮิวแมนิก้าได้รับการยกย่องให้เป็นพันธมิตรระดับ SAP Gold Partner และยังเป็นผู้ถือสถานะนี้ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ ERP ยาวนานกว่า 30 ปี

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit