อิมแพ็ค พร้อมรองรับงานสอบเตรียมอุดมศึกษา 5 มีนาคม 65 นักเรียนสอบกว่า 12,000 คน

07 Mar 2022

นางสาวจินตนา  พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อำนวยความสะดวก การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งมีนักเรียนจากทั่วประเทศลงทะเบียนสมัครสอบรวมกว่า 12,000 คน โดยจัดการสอบตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ณ สนามสอบอาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น และอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

อิมแพ็ค พร้อมรองรับงานสอบเตรียมอุดมศึกษา 5 มีนาคม 65 นักเรียนสอบกว่า 12,000 คน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาง อิมแพ็ค ยังคงเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวดในทุกส่วน ทั้งอาคาร สถานที่ รวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติการอำนวยความสะดวก มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นสำคัญ ภายใต้มาตรการ IMPACT We Care เคร่งครัดในข้อปฏิบัติทางสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อดูแลน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มางานสอบครั้งนี้อย่างดีที่สุด โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ตั้งแต่กำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าตัวอาคาร, ติดตั้งเครื่องเทอร์มัลสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ, มีเจลล้างมือบริเวณทางเข้าทุกจุด, ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องจัดสอบ โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งหมด รวมถึงท่อระบบปรับอากาศ ก่อนงานสอบ

อีกทั้งจัดห้องคัดแยกผู้ป่วย "กลุ่มเสี่ยง" ประสานโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงดูแล กรณีส่งต่อผู้ป่วยต้องสงสัย อีกทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียของอิมแพ็ค พร้อมกันนี้ อิมแพ็ค ได้จัดจุดพักรอของผู้ปกครอง, จุดรับฝากสัมภาระ, จุดบริการร้านอาหาร, จุดจอดรถและบริการรถสาธารณะ ทั้งนี้ ลานจอดรถในร่มจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 04.00 น. ลานจอดกลางแจ้งเปิดเวลา 05.00 น. อนุญาตให้นักเรียนเข้าอาคารได้ในเวลา 06.00 น. เปิดห้องสอบเวลา 06.30 น. และเริ่มสอบในเวลาที่กำหนด 08.00 น.

อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและผู้ติดตามซึ่งเป็นผู้ปกครอง โดยประมาณรวม 30,000 คน ในพื้นที่ เพื่อความสะดวกควรเผื่อเวลาการเดินทางและให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง ซึ่งเปิดพื้นที่จุดตรวจตั้งแต่เวลา 05.30 น. และโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและถือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

อิมแพ็ค พร้อมรองรับงานสอบเตรียมอุดมศึกษา 5 มีนาคม 65 นักเรียนสอบกว่า 12,000 คน