เอส ไอ จี ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เพื่อรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค สานต่อความยั่งยืน ในโครงการกล่องวิเศษ

08 Mar 2022

เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ร่วมมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 40 ชุด ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว 100,000 กล่องในโครงการกล่องวิเศษ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่โต๋และโรงเรียนแม่ยางห้า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

เอส ไอ จี ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เพื่อรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค สานต่อความยั่งยืน ในโครงการกล่องวิเศษ

ที่มาของ "โครงการกล่องวิเศษ Recycling for Sharing" เริ่มเมื่อปี 2563 เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท ทีพี โลจิสติกส์ จำกัด, พันธมิตรบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่ม และกลุ่มเยาวชน Keep2Share (เยาวชนไทยหัวใจรักษ์โลก) รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วไปและพนักงานออฟฟิศ CP นำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาร่วมบริจาค พร้อมแกะล้างเก็บในพื้นที่สำนักงาน โดยสามารถบริจาคได้ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งมีการนำร่อง 3 สาขาแรก ได้แก่ สาขากระทุ่มล้ม 19, สาขากระทุ่มล้ม 27 และเทศบาลกระทุ่มล้ม โดยได้รับบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว จำนวน 100,000 กล่อง สามารถนำกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนได้ 40 ชุด และได้นำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการกล่องวิเศษ แสดงให้เห็นว่าการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกวิธี จะทำให้เราได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง เอส ไอ จี หวังว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ไปถึงการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว และก่อให้เกิดโครงการอื่นที่มีประโยชน์ตามมาอีกด้วย

หลังจากเริ่มต้นโครงการมาเป็นเวลา 1 ปี กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกว่า 100,000 กล่อง ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งวัสดุจากกล่องเครื่องดื่มจะถูกรีไซเคิลใหม่เป็นแผ่นชิปบอร์ดที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถกันน้ำและกันปลวกได้ จึงเหมาะกับการนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ผลิตเป็นโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

การรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภคแล้วมาเป็นของใช้ที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ถือเป็นส่วนสำคัญในวิสัยทัศน์ของ เอส ไอ จี ตามแนวทาง Way Beyond Good ที่มุ่งสู่การทำธุรกิจในเชิงบวก การสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่าที่นำมาใช้ ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท การจับมือทำงานร่วมกับพันธมิตรครั้งนี้ยังช่วยสร้างการรับรู้ ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิลในวงกว้าง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของการขยายโครงการต่อไปในอนาคตอีกด้วย

เอส ไอ จี ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เพื่อรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค สานต่อความยั่งยืน ในโครงการกล่องวิเศษ