โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย CMKL ในการประยุกต์ใช้ AI ทางการแพทย์

14 Mar 2022

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยฝ่ายวิจัยและการศึกษา นำโดย ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ (ที่สามจากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล นำโดย รศ. ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น (ที่สี่จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล หรือ CMKL - Carnegie Mellon King Mongkut Lardkrabang ซึ่งเป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ในโครงการร่วมมือพัฒนาประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และ machine learning ในการทำแผนที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (cardiac mapping) ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) ตลอดรวมถึงงานวิจัยและวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย CMKL ในการประยุกต์ใช้ AI ทางการแพทย์

บุคคลในภาพจากซ้าย

  1. รศ. นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  2. ศ. นพ. กุลวี เนตรมณี ผู้อำนวยการสถาบันโรคหัวใจบำรุงราษฎร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดจังหวะ แปซิฟิกริม ลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา
  3. ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์
  4. รศ. ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL)
  5. ผศ. ดร. อรทัย สังข์เพ็ชร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL)
  6. ดร. อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตร Carnegie Mellon-KMITL มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL)