NPS สนับสนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ เสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา

14 Mar 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน สนับสนุนงบประมาณจ้างครู ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้โรงเรียนมีบุคคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

NPS สนับสนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ เสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา