โอสถสภารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

06 May 2022

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ  ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โอสถสภาได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คนไทยให้การยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารอย่างรับผิดชอบ แสดงฉลากสินค้าที่ถูกต้องและชัดเจน ตลอดจนการบริการตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

โอสถสภารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค