มูลนิธิทีเอชนิค ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของต่าง ๆ แก่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก

06 May 2022

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ในนามมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีคุณทวีศักด์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม และคุณเจษฎา เหล่ามา ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย จ.ตาก

มูลนิธิทีเอชนิค ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของต่าง ๆ แก่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานพันธมิตรในการร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 6 เครื่อง
  2. บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง
  3. บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมจอ จำนวน 5 ชุด และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่อง
  4. บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 9 เครื่อง, ชุดตรวจ จำนวน ATK 9 ชุด, เสื้อแจ็กเก็ต จำนวน 26 ตัว และชุดแก้วศิลาดล จำนวน 10 ชุด

มูลนิธิทีเอชนิค ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป มูลนิธิฯ ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้