กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน พัฒนาชายหาดสวนหลวง-สนับสนุนน้ำดื่มจิตอาสา

05 May 2022

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา เก็บขยะบริเวณชายหาดสวนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน พัฒนาชายหาดสวนหลวง-สนับสนุนน้ำดื่มจิตอาสา

ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 4 พฤษภาคม วันน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ (วันฉัตรมงคล) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 50 คน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กลุ่มเหล็กได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาในกิจกรรมดังกล่าว

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน พัฒนาชายหาดสวนหลวง-สนับสนุนน้ำดื่มจิตอาสา