SOA SPU "เราเรียน เราสอน เราทำ จนเป็น Habit" ลงพื้นที่คลองสาน

28 Apr 2022

นักศึกษาและคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สัปดาห์นี้ลงพื้นที่คลองสานเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาชุมชน  พื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ในพื้นที Site "สวนสาน" หน้าร้านกาแฟ DeepRoot Cafe' เป็นตำแหน่งการนัดพบปะชุมชนอีกครั้ง รอบนี้มีคนในชุมชนมาร่วมงานหลาย Generation อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ เด็ก (คาดว่าวัยกลางคนน่าจะวุ่นวายอยู่กับการทำงานหาเลี้ยงครอบครัว) เหมือนครอบครัวขนาดใหญ่มารวมตัวกัน อบอุ่นดี

SOA SPU "เราเรียน เราสอน เราทำ จนเป็น Habit" ลงพื้นที่คลองสาน

จุดประสงค์หลักของวันนี้คือ ความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเป็นหลัก ผสมผสานกับผู้ร่วมงานทั้งหลาย นักวิชาการ นักออกแบบ นักขับเคลื่อนชุมชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ "สวนสาน" พื้นที่สาธารณะของชุมชน ในทิศทางที่ชุมชนต้องการจริงๆ

สิ่งแรกที่ชุมชนโหวตให้มา Win อันดับ 1 คือ "การจัดการปัญหา ขยะ" และพื้นที่สำหรับแยกขยะในชุมชน ผิดคาดแต่ก็เพิ่มกำลังฮึกเหิมให้กับทีมมากขึ้นอีก นับเป็น Issue ที่ขับเคลื่อนไม่ง่ายเลย ถ้าคนชุมชนไม่ร่วมมือกัน  รวมถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ส่วนประเด็นอื่นๆ ก็น่ารัก ไม่แพ้กัน นอกเหนือจากพื้นที่ปลอดภัย และสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายแล้ว เด็กๆ อยากได้ พื้นที่สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำกับสัตว์ประหลาดในดวงใจ (คางคกยักษ์) ผู้สูงวัย อยากได้พื้นที่ สวนผักชุมชน พื้นที่ฟังเทศน์ฟังธรรม ฝั่งคนรุ่นใหม่อยากได้พื้นที่ในการนำเสนอศิลปะวัฒธรรมในชุมชน ผ่านงานศิลปะต่างๆ

ความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน หรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวบุคคลจริงๆ ความพร้อม ความไม่พร้อม การลงพื้นที่ชุมชนครั้งนี้ ได้บทเรียนมากมาย โดยเฉพาะลึกซึ้งกับการศึกษาทำความเข้าใจ "พฤติกรรมมนุษย์" มีผลต่อการออกแบบมากมายจริงๆ