ผู้ถือหุ้น"TM" ไฟเขียวออกวอร์แรนต์ จำนวน 102.67 ล้านหน่วย

27 Apr 2022

บมจ.เทคโนเมดิคัล ("TM") ปลื้ม ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านฉลุยออกวอร์แรนต์ (TM-W1) จำนวน 102.67 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมแจกปันผล 0.085 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น"TM" ไฟเขียวออกวอร์แรนต์ จำนวน 102.67 ล้านหน่วย

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ "TM" เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติ อนุมัติให้บริษัทฯออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่1 (TM-W1) จำนวน 102.67 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ส่วนครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นเดิม ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท โดยเม็ดเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงประจำงวดปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 พ.ค. 2565 ซึ่งเป็นการสะท้อนศักยภาพการเติบโต ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรักษาอัตราการเติบโตด้านผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เทคโนเมดิคัล ("TM") ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ถือเป็นปีที่สำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ซึ่งบริษัทฯพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจหลัก (Core Business) ในการสร้างโอกาสการเติบโตของรายได้สู่ระดับ High Growth ในอีก 3 ปีข้างหน้า (2565 - 2567 )ให้แตะระดับ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่คาดว่าจะมีรายได้ ประมาณ 700 - 750 ล้านบาท

อีกทั้งแผนการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ โครงการ "THE PARENT" ซึ่งมีการให้บริการทั้ง Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) และอาคาร Rehabilitation Hospital (โรงพยาบาลเฉพาะทาง) ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเปิดให้บริการเฟสแรกในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ภายในไตรมาส 3/2565 นี้แล้ว และคาดว่าส่วนโรงพยาบาลเฉพาะทาง จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบภายในปี 2566 ดังนั้นหาก "THE PARENT" เปิดดำเนินการตามแผนที่วางไว้จะเป็นการช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว ที่สำคัญจะทำให้ "TM" รับรู้รายได้แบบประจำ (Recurring Income)จากโครงการดังกล่าวเข้ามา ซึ่งจะทำให้ภายหลังจากปี2566 "TM"จะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด