เอ็ม บี เค มอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการออนไลน์ กรมพลศึกษา

26 Apr 2022

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) มอบของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการออนไลน์ "ห้องเรียนสร้างสรรค์ สนุกกันกับนันทนาการ" กรมพลศึกษา เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมนันทนาการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนรภัทร แย้มสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน กรมพลศึกษา (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ สำนักงานเอ็ม บี เค ชั้น 8

เอ็ม บี เค มอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการออนไลน์ กรมพลศึกษา

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit