NPS ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีชมรม ผรส.อ.ศรีมหาโพธิ

26 Apr 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)-NPS ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอศรีมหาโพธิ (ผรส.อ.ศรีมหาโพธิ) จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกชมรม โดยทางชมรมจะนำรายได้ส่วนนี้ไปใช้เป็นสวัสดิการแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่

NPS ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีชมรม ผรส.อ.ศรีมหาโพธิ