กรรมการผู้จัดการ ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษา

18 Apr 2022

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นกองทุนสร้างห้องสมุดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์เรือนไทย และสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียน โดยมีคณะครูอาจารย์ โรงเรียนหนองน้ำใส ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และพนักงานบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมพิธีในครั้งนี้

กรรมการผู้จัดการ ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษา