โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น รับมอบตราสัญลักษณ์ " มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) " ในงาน MICE Standards Day ประจำปี 2022

21 Apr 2022

คุณนพพร คงวุฒิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ในงาน MICE Standards Day ประจำปี 2022 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (TCEB) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นประธานเปิดพิธี และผู้มอบตราสัญลักษณ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น รับมอบตราสัญลักษณ์ " มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) " ในงาน MICE Standards Day ประจำปี 2022

อีกทั้งมีกิจกรรม "TMVS Partnership Matching Day 2022" เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ยกระดับการให้บริการ และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทย

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น รับมอบตราสัญลักษณ์ " มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) " ในงาน MICE Standards Day ประจำปี 2022