อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

20 Apr 2022

บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 17.00 น. จัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี พล.ต.อ. ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม

อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565