ศศินทร์บริจาคหนังสือให้กับมูลนิธิกระจกเงา

20 Apr 2022

ศาสตราจารย์เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณมลฑนา พรปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมบริจาคหนังสือด้านบริหารธุรกิจการจัดการและอื่นๆกว่า 3,200 เล่ม ให้กับมูลนิธิกระจกเงา โดยมีคุณจรัญ มาลัยกุล หัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติและกรรมการมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบ มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรเพื่อการกุศลที่ช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร อาสาสมัคร และการศึกษา

ศศินทร์บริจาคหนังสือให้กับมูลนิธิกระจกเงา