เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมงานประกาศผล พร้อมชมผลงานผู้ชนะการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ครั้งแรกในประเทศไทย

22 Apr 2022

เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมงานประกาศผล พร้อมชมผลงานผู้ชนะการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 23 เม.ย. นี้

เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมงานประกาศผล พร้อมชมผลงานผู้ชนะการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ครั้งแรกในประเทศไทย

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FAAMAI) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Bangkok Projection Mapping Competition เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ร่วมงานประกาศผลโครงการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ในหัวข้อ "LIFE WITH COVID-19 พร้อมชมผลงานของทีมผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน projection mapping อย่างไร้ขีดจำกัด ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ อาคารสยามสเคป สยามสแควร์ ชั้น 9 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.faamaicompetition.com เฟสบุ๊ค : FAAMAI Digital Arts Hub หรือโทร. 083-876-5802 ในเวลาราชการ

*หมายเหตุ - ผู้เข้าร่วมชมงานจะต้องแสดงผล ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน