SVL Group ร่วมถวายสักการะและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี

07 Apr 2022

กลุ่มธุรกิจ SVL Group ในนามองค์กรเอกชน นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ฯ พร้อมตัวแทนพนักงาน ร่วมพิธีถวายสักการะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมอบน้ำดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสา พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงเช้าตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน SVL Group ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ โดยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวบางสะพาน กว่า 150 คน เข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด- 19 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

SVL Group ร่วมถวายสักการะและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี