เสวนาฟรี ''Business impact of Sustainable development goals''

11 Apr 2022

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาในหัวข้อ "Business impact of Sustainable development goals" รูปแบออนไลน์

เสวนาฟรี ''Business impact of Sustainable development goals''

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

เวลา: 18:00 - 19:00 น.

ผ่านช่องทาง: Facebook Live https://www.facebook.com/TBSAPAGE และ ZOOM Meeting

สนใจลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgHqd2zX4bqrzBAbXQjQNel0WMP60MRa--aUIdXbEaxfVxIQ/viewform