'CV' จับมือ PEC เซ็นสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วม มูลค่าโครงการกว่า 44 ล้านบาท คาด COD ไตรมาส 3/65

02 Feb 2022

'บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์' หรือ CV จับมือ PEC เซ็นสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วม ไอน้ำและไฟฟ้า ESCO กำลังผลิต 0.3 เมกะวัตต์ ให้กับ บจ. เรืองสยามอินดัสตรี มูลค่าโครงการกว่า 44 ล้านบาท คาดเริ่ม COD ได้ในไตรมาส 3/65 หนุนฐานรายได้และกำไรให้เติบโตขึ้น แย้มอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าลงทุนกับ PEC จัดตั้งบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มเติม คาดได้ข้อสรุป ในเร็วๆนี้

'CV' จับมือ PEC เซ็นสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วม มูลค่าโครงการกว่า 44 ล้านบาท คาด COD ไตรมาส 3/65

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ PEC เพื่อร่วมลงทุนพัฒนาโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วม (ไอน้ำและไฟฟ้า, ESCO 50) ให้กับบริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำกัด โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 0.3 เมกะวัตต์ (1,080,000 kWh/ปี) และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้ง 12 ตันไอน้ำต่อชั่วโมง (71,000 ตันต่อปี) ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไอน้ำและไฟฟ้าจำนวน 15 ปี มูลค่าโครงการรวมกว่า 44 ล้านบาท โดย CV และ PEC มีสัดส่วนการถือหุ้นฝั่งละ 50% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมดำเนินการจ่ายไอน้ำและไฟฟ้าได้ในไตรมาส 3/2565

สำหรับโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างความมั่นคง ให้กับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ พยายามผลักดันมาโดยตลอด นอกจากนี้ CV ยังมุ่งเน้นขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการเติบโตในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

โดยการลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ฐานรายได้และกำไรของบริษัทฯเติบโตขึ้น จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว รวมถึงโอกาสในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถรองรับลูกค้ารายใหม่ได้ในอนาคต ทำให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) และต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุน และ/หรือ ขยายความร่วมมือกับ PEC เพื่อจัดตั้งบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มเติม คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้

'CV' จับมือ PEC เซ็นสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วม มูลค่าโครงการกว่า 44 ล้านบาท คาด COD ไตรมาส 3/65
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit