ทีซีซีเทค สานต่อแนวคิด "การสร้างคุณค่าร่วม" บริจาคเงิน 300,000 บาท สู่ 3 องค์กร ผ่านโครงการ "Turn GIFT to GIVE"

02 Feb 2022

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบครบวงจร โดย นายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ (ซ้ายบน) นำทีมจัดกิจกรรมออนไลน์ ภายใต้ชื่อโครงการ "Turn GIFT to GIVE" เปลี่ยนของขวัญเป็นพลังแห่งการให้ มอบเงินบริจาคมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ 3 องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม (องค์กรละ 100,000 บาท) ได้แก่ บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ รับมอบโดยคุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง (ขวาล่าง), มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก รับมอบโดยนายแพทย์ภาวิต?ปุญญฤทธิ์?กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (ขวาบน) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับมอบโดยคุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ซ้ายล่าง) เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา

ทีซีซีเทค สานต่อแนวคิด "การสร้างคุณค่าร่วม" บริจาคเงิน 300,000 บาท สู่ 3 องค์กร ผ่านโครงการ "Turn GIFT to GIVE"

นายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า "กิจกรรมในวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทีมงานทีซีซีเทค ที่มุ่งมั่นสานต่อแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ "Turn GIFT to GIVE" ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2564 ซึ่ง 3 องค์กรที่เราได้มอบเงินบริจาคให้นั้น มีกลุ่มเป้าหมายหลักเดียวกัน คือ เด็ก ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การหยิบยื่นโอกาสเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา สุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การให้เพื่อส่งต่อความสุขเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการให้เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณกลุ่มพันธมิตร ลูกค้า และสื่อมวลชนที่พร้อมใจร่วมกันเปลี่ยนบทบาทจาก "ผู้รับ" สู่ "ผู้ให้" กับทีซีซีเทค และผลักดันให้โครงการนี้เป็นโครงการ CSV ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนทุกพลังแห่งการให้นั้นมีความคุณค่าอย่างแท้จริงครับ"

คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง เปิดเผยว่า "โครงการ Turn GIFT to GIVE" โดยทีซีซีเทค ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคม ที่ช่วยสนับสนุนให้บ้านคามิลเลียนให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแลของเรา รวมถึงในชุมชนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์"

นายแพทย์ภาวิต?ปุญญฤทธิ์?กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้แสดงความเห็นว่า "ขอขอบคุณทางทีซีซีเทค ที่หยิบยื่นโอกาสให้แก่เด็กๆ ที่เป็นผู้ป่วยของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ในการเยียวยาและรักษาผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ต่อไปครับ"

คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวเสริมท้ายว่า "กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เราดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และเน้นการสร้างโอกาสให้คนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โดยเราจะมองหาในสิ่งที่เด็กๆ ขาด และมอบโอกาสทางการศึกษานั้นให้แก่พวกเขา เพื่อให้เขาได้ดึงศักยภาพในตัวเขาออกมา จนเติบโตสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ต่อไป ขอขอบคุณทางทีซีซีเทคที่เข้ามาส่งเสริมโอกาสนี้ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ครับ"

นับจากนี้ โครงการ Turn GIFT to GIVE พร้อมแล้วที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แห่งการให้ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของทีซีซีเทค กลุ่มพันธมิตร ลูกค้า และองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ในการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างแท้จริง สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ "Turn GIFT TO GIVE" ได้ที่ https://www.tcc-technology.com/

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี:
กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ และพร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าโดยมีพื้นฐานบริการที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง มีศูนย์กลางในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน นับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญในการประสานพลัง ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้า และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

ทีซีซีเทค สานต่อแนวคิด "การสร้างคุณค่าร่วม" บริจาคเงิน 300,000 บาท สู่ 3 องค์กร ผ่านโครงการ "Turn GIFT to GIVE"