TM มอบทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 65

26 Jan 2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM โดยนางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ซอยลาดพร้าว 96 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

TM มอบทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 65