กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ภาครัฐร่วมอาสาเตรียมรพ.สนาม "ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก"บ้านฝ่ายท่า บางสะพาน

14 Jan 2022

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม ร่วมการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ภาครัฐร่วมอาสาเตรียมรพ.สนาม "ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก"บ้านฝ่ายท่า บางสะพาน

พร้อมกันนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ผนึกความร่วมมือ โรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางสะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ SaveBangsaphan 2565 นำพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมภารกิจทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงพยาบาลบางสะพาน มายังอาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกำหนดการส่งมอบในวันศุกร์ที่ 21มกราคม 2565 นี้