มรภ.สงขลา จัดมหกรรม "SKRU OPEN HOUSE" ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ.ใหม่ ปี'65

05 Jan 2022

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดมหกรรม "SKRU OPEN HOUSE" ในรูปแบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกคณะ พร้อมสร้างเครือข่ายครูแนะแนวส่งต่อข้อมูลสู่ผู้เรียน เลือกสาขาวิชาตรงตามความต้องการ

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม "SKRU OPEN HOUSE" ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ.ใหม่ ปี'65

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN HOUSE) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใน มรภ.สงขลา การจัดสรรโควตาประเภทครูแนะแนว และการรับสมัครนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ทุกรอบการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565 แก่คณะครูแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ถือเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะสาขาวิชา สร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับทางหาวิทยาลัย และยังเป็นโอกาสที่ดีต่อครูแนะแนวในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดได้ทราบข้อมูล และชี้นำแนวทางการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า กิจกรรม SKRU OPEN HOUSE ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมคณาจารย์ สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า มาร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกสนานอย่างอบอุ่น คึกคัก พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสรรโควตาพิเศษของแต่ละคณะที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถสมัครและรับการสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ในหลักสูตร และโควตาประเภทครูแนะแนว เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

ด้าน อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการ SKRU OPEN HOUSE เป็นโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จัดต่อเนื่องทุกปีโดยงานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณาจารย์ทุกคณะหลักสูตร เปรียบเสมือนการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ได้รู้จักผ่านการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบการจัดงานออนไลน์และรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับสมัครทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ครูแนะแนวและนักเรียน เข้าร่วมกว่า 350 คน

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม "SKRU OPEN HOUSE" ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ.ใหม่ ปี'65