"เอส ไอ จี คอมบิบล็อค" จับมือ "มทร.ธัญบุรี" พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่สำหรับการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

04 Jan 2022

คุณซามูเอล แอนเดร้ ซิลวีโอ้ แดมเบรวิลล์ ผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร เอเชียแปซิฟิก บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค (คนที่ 2 จากขวา) มร.โรเบิร์ต ทูมิวะ ผู้อำนวยการด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอเชียแปซิฟิก (ขวาสุด) บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่สำหรับการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค โดยมุ่งเป้าส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด และ ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

"เอส ไอ จี คอมบิบล็อค" จับมือ "มทร.ธัญบุรี" พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่สำหรับการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน