บล.ทิสโก้ ครองอันดับโบรกเกอร์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ จาก Asiamoney Brokers' Poll 2021

07 Jan 2022

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด นำทีมผู้บริหาร บล.ทิสโก้ รับรางวัล Best Domestic Brokerage in Thailand จาก Asiamoney Brokers' Poll 2021 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปีนี้เป็นการเก็บผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันและธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารความมั่งคั่ง จำนวน 5,734 ราย จาก 2,876 สถาบันทั่วโลก เพื่อจัดอันดับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน คุณภาพของคำแนะนำการลงทุน และคุณภาพงานวิเคราะห์

บล.ทิสโก้ ครองอันดับโบรกเกอร์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ จาก Asiamoney Brokers' Poll 2021

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บล.ทิสโก้ได้ร่วมมือกับ Jefferies Hong Kong Limited ผู้ให้บริการด้านวาณิชธนกิจชั้นนำระดับโลก เพื่อให้บริการงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาแก่นักลงทุนสถาบันที่ต้องการเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ตอกย้ำจุดยืนของ บล.ทิสโก้ในการเป็นผู้นำด้านคำแนะนำการลงทุน ที่เน้นนำเสนอบทวิจัยเชิงลึกและทันต่อสถานการณ์ จึงได้รับการยอมรับในระดับสากล

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.คุณมนชัย มกรานุรักษ์ หัวหน้าสำนักวิจัย บล.ทิสโก้ จำกัด
2.คุณอัญชนา ไกรสอาด หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ จำกัด
3.คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ จำกัด
4.คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ จำกัด
5.คุณฐาปน พานิช หัวหน้าสำนักวิจัย สายงานลูกค้าสถาบัน บล.ทิสโก้ จำกัด
6.คุณอุมาพร เดชาวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าสถาบันต่างประเทศ บล.ทิสโก้ จำกัด
7.คุณพิทักษ์ ลิ้มรัตนดำรงค์ หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าสถาบัน บล.ทิสโก้ จำกัด
8.คุณฉัตรวัชร์ ฉัตรวุฒิสิริพล หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าบุคคล บล.ทิสโก้ จำกัด