จระเข้ปลื้ม กพร.ยกระดับมาตรฐานศูนย์ฝึกและทดสอบฝีมือแรงงานช่าง "จระเข้ อะคาเดมี่"

10 Jan 2022

จระเข้ คอร์ปอเรชั่น เปิดศูนย์ฝึกอบรม จระเข้ อะคาเดมี่ (Jorakay Academy Training Center) หวังเพิ่มศักยภาพแรงงานก่อสร้างไทย ให้ได้มาตรฐานมืออาชีพเข้าเกณฑ์ประเมินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน เปิดอบรม 4 หลักสูตร 3 ประเภทยอดนิยม กพร.มั่นใจแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จระเข้ อะคาเดมี่ (Jorakay Academy Skill Standard Testing Center) พร้อมต่อยอดเปิดตัวระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) "เพื่อนช่างจระเข้" แหล่งรวบรวมช่างหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในอาชีพช่างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายช่างฝีมือ

จระเข้ปลื้ม กพร.ยกระดับมาตรฐานศูนย์ฝึกและทดสอบฝีมือแรงงานช่าง "จระเข้ อะคาเดมี่"

คุณพงษ์พันธุ์ ประทีปมโนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม เพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง เปิดเผยว่า ในประเทศไทยมีช่างปูกระเบื้องประมาณ 4.9 ล้านคน เฉลี่ยรายได้ 300-500 บาทต่อวัน ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากทักษะงานช่างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และความเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ยังสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องการยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างก่อสร้างไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม จระเข้ อะคาเดมี่ (Jorakay Academy Training Center) ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหลากหลายแขนงวิชา รวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ของช่างก่อสร้างไทยให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้หลักสูตรที่มาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน

สำหรับศูนย์ฝึกอบรม จระเข้ อะคาเดมี่ ได้รับเกียรติจากคุณประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้มีการอบรมทักษะงานช่างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาระบบกันซึม และหลักสูตรเทคนิคช่างทาสี ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วันและได้รับใบรับรองจากบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่วนหลักสูตรเทคนิคการปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกพร. ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรได้เปิดอบรมให้กับช่างก่อสร้างและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพราะบริษัทฯ ต้องการยกระดับฝีมือช่างก่อสร้างไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม ในปี 2565 คาดว่าจะมีผู้ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นกว่า 100%จากยอดผู้ฝึกอบรมเดิมเมื่อปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ยังได้รับการแต่งตั้งจากกพร.ให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 เนื่องจากมีสถานที่และเครื่องมือพร้อมรองรับการฝึกอบรมมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐานตรงกับประเภทของงานในแต่ละชนิด รวมถึงหลักสูตรที่ใช้สอนและทดสอบสามารถตอบโจทย์เกณฑ์การประเมินของกพร. โดยช่างฝีมือที่ไม่มีทักษะเฉพาะด้าน  เมื่อได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความรู้และความสามารถของตน เพื่อยกระดับและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมในขั้นต่อไป รวมถึงค่าแรงที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในการสร้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่วยขจัดความยากจน ซึ่งเป็นแนวทางที่ จระเข้ ตั้งใจสนับสนุน

คุณพงษ์พันธุ์ กล่าวต่อว่า นอกจากการเปิดศูนย์ฝึกอบรม จระเข้ อะคาเดมี่แล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) "เพื่อนช่างจระเข้" แหล่งรวบรวมช่างหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในอาชีพช่างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายช่างฝีมือ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ช่างสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการทำงานของแอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1.ระบบบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม 2.สิทธิประโยชน์ พิเศษสำหรับสมาชิก ช่างและผู้รับเหมา รับส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า ผ่านช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ สะสมแต้มแลกรับของรางวัลต่างๆ ซึ่งระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) "เพื่อนช่างจระเข้" บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเจาะไปยังกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างก่อสร้างทั่วไป โดยในช่วงปีแรกตั้งเป้าสมาชิก 7,000 คน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน "เพื่อนช่างจระเข้" ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

จระเข้ปลื้ม กพร.ยกระดับมาตรฐานศูนย์ฝึกและทดสอบฝีมือแรงงานช่าง "จระเข้ อะคาเดมี่"
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit