"เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์" พร้อมรับเทรนด์ท่องเที่ยวสุขภาพ และท่องเที่ยวอนุรักษ์

10 Jan 2022

เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ในการสำรวจเส้นทางเส้นทาง "การท่องเที่ยว BCG Model เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพกัญชา กัญชง" "เส้นทาง Unseen New Series" และ "เส้นทางชุมชนท่องเที่ยวเขายายเที่ยง" ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมี คณะผู้ประกอบการสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ร่วมสำรวจเส้นทาง และร่วมออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สนับสนุนตามนโยบายภาคการท่องเที่ยวของ BCG Model รวมไปถึงเป็นการกระตุ้นความมั่นใจและความรับผิดชอบในการท่องเที่ยว

"เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์" พร้อมรับเทรนด์ท่องเที่ยวสุขภาพ และท่องเที่ยวอนุรักษ์

เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม ครบจบในที่เดียว ทั้งในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ การต่อยอดสู่เส้นทางกัญชา กัญชง ร่วมกับวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน และการต่อยอดสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ ทุกศาสตร์แห่งชีวิต รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในโครงการอโรคยา เวลเนส ศาลา ศูนย์สุขภาพองค์รวม ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของผู้คน และนำสมุนไพรไทยมายกระดับในด้านนวัตกรรม ซึ่งตั้งอยู่ภายใน เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์

"เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์" พร้อมรับเทรนด์ท่องเที่ยวสุขภาพ และท่องเที่ยวอนุรักษ์