ม.รามฯ ชวน นศ.ป.ตรี - Pre-degree ประกวดภาพถ่าย "เรียนรามฯออนไลน์ สไตล์เรา" ชิงเงินรางวัลรวม 31,000 บาท

02 Mar 2022

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระบบ Pre-degree ส่งผลงานภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรียนรามฯออนไลน์ สไตล์เรา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 31,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้- 30 เมษายน 2565

ม.รามฯ ชวน นศ.ป.ตรี - Pre-degree ประกวดภาพถ่าย "เรียนรามฯออนไลน์ สไตล์เรา" ชิงเงินรางวัลรวม 31,000 บาท

การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดกว้างให้นักศึกษาที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิดในการวางแผน การนำเสนอมุมมอง ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายในมิติใหม่ และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความตื่นตัวในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ระดับปริญญาตรี และระบบ Pre-degree) ซึ่งเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง และสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถือ ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล และจะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของภาพอยู่บนภาพ ฯลฯ

สำหรับ รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และรางวัลชมเชย (10 รางวัล) ได้รับเงินรางวัลๆละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล รวมทั้งผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทางออนไลน์ (ทุกคน) ทั้งนี้ ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทาง Facebook : PR Ramkhamhaeng University

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และกติกาประกวด พร้อมทั้งส่งใบสมัครและภาพถ่ายเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้- 30 เมษายน 2565 ที่ https://shorturl.asia/axBu2 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.02-310- 8045-7 หรือที่ Facebook: PR Ramkhamhaneng University