"PLANET" ผนึก "ซิสโก้" โชว์เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเมืองอัจฉริยะ

03 Mar 2022

 บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกันนำเทคโนโลยีดิจิทัล และโซลูชั่น สำหรับเมืองอัจฉริยะ อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์อัจฉริยะ (Containerized Data Center), เสาอัจฉริยะ (Smart Pole) และ แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform) เข้าแสดงในงาน Smart City Ambassador Boot Camp ค่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะสุดเข้มข้น สร้างเครือข่ายการพัฒนา Smart City ภายใต้โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม พร้อมร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหาร ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เมื่อเร็วๆนี้

"PLANET" ผนึก "ซิสโก้" โชว์เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเมืองอัจฉริยะ