เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส

17 Feb 2022

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ คุณอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ คุณแคทรีน โผกรุด ประธานสมาคมสตรีแห่งฮ่องกง (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณวินนี พูน ประธานสมาคมปาหว่ออุปรากรกวางตุ้ง (ประเทศไทย) (ที่ 4 จากขวา) ในงานเลี้ยง "Friendship Dinner" ที่สมาคมสตรีแห่งฮ่องกงจัดให้กับสมาคมปาหว่ออุปรากรกวางตุ้ง (ประเทศไทย) เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส

เทศกาลโคมไฟเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีในคืนวันที่ 15 ของเดือนที่หนึ่งทางจันทรคติ หรือสองสัปดาห์นับจากวันตรุษจีน เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปี และเป็นวันสิ้นสุดของเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย ในวันนี้ ชาวจีนจะออกมาเฉลิมฉลองและชื่นชมความงดงามของโคมไฟประดับในเทศกาลโคมไฟร่วมกัน